Tłumaczenia pisemne:

Z języka ukraińskiego na język polski:
Tryb standardowy: 50 złotych za stronę obliczeniową
Tryb ekspresowy (czas realizacji do 12 godzin): 100 złotych za stronę obliczeniową

Z języka polskiego na język ukraiński:
Tryb standardowy: 60 złotych za stronę obliczeniową
Tryb ekspresowy (czas realizacji do 12 godzin): 120 złotych za stronę obliczeniową

W przypadku tekstów sporządzonych pismem odręcznym, dokumentów zniszczonych lub uszkodzonych albo kopii złej jakości, koszt tłumaczenia wzrasta o 25%.

Strona obliczeniowa obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Strona rozpoczęta liczy się za całą.

Tłumaczenia ustne:

Godzina tłumaczenia - 200 złotych

Godzina rozpoczęta liczy się za całą.
Skontaktuj się z Nami ►