Zakres usług:

 • tłumaczenia pisemne poświadczone (przysięgłe) i zwykłe
 • tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne
 • poświadczenie tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne:

 • dokumenty tożsamości (paszporty, dowody osobiste, karty pobytu),
 • dokumenty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o rozwodzie),
 • dokumenty handlowe i ubezpieczeniowe (umowy, kontrakty, polisy ubezpieczeniowe),
 • dyplomy i świadectwa potwierdzające wykształcenie,
 • dokumenty medyczne (wyniki badań, analizy),
 • dokumenty sądowe (orzeczenia, pozwy, pełnomocnictwa, zaświadczenia, protokoły),
 • materiały reklamowe (strony www, foldery),
 • inne (akty notarialne, prawo jazdy, dowody rejestracyjne, itp.)

Tłumaczenia ustne:

 • w Sądach
 • w Prokuraturach
 • na Policji
 • dla Straży Granicznej
 • u notariusza
 • na konferencjach, szkoleniach, spotkaniach biznesowych
 • na egzaminach przed Urzędem Dozoru Technicznego
Zlecenia mogą być przekazywane osobiście bądź też przesyłane pocztą, kurierem lub drogą elektroniczną. W przypadku tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) istnieje wymóg okazania oryginału tłumaczonego dokumentu, na przykład przy odbiorze tłumaczenia.

Wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT.
Skontaktuj się z Nami ►